ไขข้อข้องใจเลสิคสามารถทำในคนไข้ที่เป็นต้อกระจกได้หรือไม่

โรคต้อกระจก เป็นภาวะที่เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามธรรมชาติเมื่อมีอายุมากขึ้น แต่เคยได้ยินมาว่าเลสิคการทำในคนไข้ที่เป็นต้อกระจกได้ วันนี้เราจะไปคลายทุกข้อสงสัยกันครับ

ภาวะโรคต้อกระจก เลนส์แก้วตาจากเดิมที่มีลักษณะใสจะเริ่มขุ่นขึ้นจนบดบังแสงที่จะผ่านเข้าสู่ดวงตา ทำให้จอประสาทตารับแสงได้ไม่เต็มที่คนไข้ต้อกระจกจะมีอาการตามัว มองเห็นแต่จะไม่ชัดเหมือนมีหมอกมาบัง เห็นภาพซ้อนหรือแสงไฟกระจาย 

การทำเลสิคและการผ่าตัดรักษาต้อกระจกมีวิธีการทำผ่าตัดที่แตกต่างกัน แต่มีจุดประสงค์เดียวกันคือ เพิ่มคุณภาพของการมองเห็นให้ดียิ่งขึ้น ทำเลสิค เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะสายตาที่เกิดความผิดปกติ ได้แก่ สายตาสั้น สายตายาวแต่กำเนิด และสายตาเอียง โดยการใช้เลเซอร์ปรับความโค้งที่กระจกตาให้เหมาะสม การเลสิคในผู้ป่วยที่มีภาวะต้อกระจกในระยะแรกเริ่มจะยังไม่ทำให้ประสิทธิภาพของการทำเลสิคลดน้อยลง ผู้ป่วยจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นหลังจากทำเลสิค แต่เมื่อคนไข้เริ่มมีภาวะต้อกระจกมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการตามัวมากขึ้น และต้องเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดรักษาต้อกระจก ซึ่งทำโดยการผ่าตัดใส่เลนส์เทียมเข้าไปแทนที่เลนส์แก้วตาธรรมชาติที่มีลักษณะขุ่น 

หากคนไข้มีประสงค์ที่จะทำเลสิคจริง ๆ ต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ก่อนว่าสามารถทำได้มั้ย ในขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตาก่อนเลสิค แพทย์จะตรวจเพื่อประเมินประเภทการรักษาที่เหมาะสมต่อคนไข้มากที่สุด โดยในขั้นตอนสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป การตรวจจะรวมถึงการประเมินภาวะสายตายาวตามอายุซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้น นอกจากนี้ แพทย์จะประเมินโรคต้อกระจกและโรคตาอื่น ๆ ที่มีปัจจัยต่อการพิจารณาการทำเลสิค เช่น โรคต้อหิน โรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุ เป็นต้น 

สนใจรักษาปัญหาสายตาด้วยเลสิกไร้ใบมีด (FemtoLASIK)

สนใจรักษาโรคต้อกระจกด้วยการสลายต้อกระจก