เกี่ยวกับเรา

จากสิงคโปร์ถึงเพื่อนของเราทุกคน!
สวัสดีครับ!!! ยินดีต้อนรับสู่สโมสรที่เปรียบเหมือนบ้านของเรา สโมสรที่เราสารมารถเรียกความเป็นตัวเราเองได้มากที่สุด ! โดยการพูดคุยกันด้วยภาษาสิงคโปร์ กว่า 25 ปีที่ผ่านมากับมิตรภาพที่ดื่มด่ำจากเพื่อนชาวสิงคโปร์และเพื่อน ๆ ในประเทศไทย

ปรัชญาของเรา ประชาชนของสิงคโปร์ปฏิญาณว่าตัวเราเป็นหนึ่งในประเทศสห โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ภาษา หรือศาสนา เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาค เพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าให้กับประเทศของเรา

Comments are closed.

[Top]