Tag: ทำ lasik

เพราะดวงตาไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เราจึงต้องมีการทำ Lasik

ในการทำ lasik ทำได้ทั้งคนที่สายตาเอียง สายตาสั้น และสายตายาว การทำเลสิก ควรทำกับบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่ได้ตั้งครรภ์ หรือให้นมแก่ลูก เพื่อจะได้ประสิทธิภาพที่ดี มากขึ้นและจะทำให้สายตาเราดีขึ้น การมองเห็นดีขึ้น ไม่เป็นเช่นเดิม เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเลสิคกันดีกว่าค่ะ

เลสิก (Lasik) คืออะไร?

การทำเสลิกคือการผ่าตัดหรือการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติโดยมีการใช้นวัตกรรมเอกไซเมอร์เลเซอร์(Excimer Laser) ใช่ร่วมกับเครื่องมือแยกกระจกตาไมโคเคอราโตมเพื่อใช้ปรับค่าของสายตา โดยการทำเลสิคนั้น แพทย์จะใช้เพียงการหยอดยาชาลงไปที่ตาเพียงเท่านั่น เพราะไม่ได้ทำการตัดเย็บ จึงไม่รู้สึกปวดที่บริเวณแผล

ข้อดีของการทำเลสิก

– เลสิกเป็นการรักษาสายตาแบบถาวร เนื่องจากสายตาผิดปกติ

– เสลิคจะใช้เวลาในการผ่าตัดและการฟื้นฟูสายตาจะใช้เวลาสั้นและหายเร็ว

– เราจะสามารถใช้สายตาการมองเห็นได้ทันทีหลังทำเลสิก แต่การมองเห็นอาจจะยังไม่ชัดเต็มที่ในวันแรก

– โดยทำเลสิคไม่ต้องฉีดยาชาเพียงแค่ใช้ยาหยอดตาจะไม่ทำให้เกิดบาดแผล และกลับบ้านได้ทันที

เลสิกกับคุณภาพชีวิต

– เลสิคจะทำอิสระให้แก่ดวงตาและการมองเห็น ลดการใช้แว่นตาหรือคอนแทคเลน์

– ทำเลสิกจะเพิ่มการคล่องตัวและการประกอบอาชีพแบบใหม่บางอาชีพ เช่น ทหาร ตำรวจ นักบิน หรืออาชีพที่ใช้ตาในการทำงาน

– การทำเลสิคจะเพิ่มความสะดวกและความสบายในการใช้ชีวิตเรามากขึ้น เราจะได้ไม่ต้องกังวลในการมองเห็น

อย่างไรก็ตามการทำเลสิกนั่น เราจะต้องมีการตรวจประเมินสายตาโดยละเอียดเสียก่อน จึงจะทำเลสิกได้ โดยสามารถเข้ามารับการตรวจก่อนทำเลสิกก่อนได้ที่ศูนย์ทำเลสิคครบวงจร Laser Vision ที่มีเครื่องมือเสลิกที่ทันสมัยครบครัน พร้อมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการทำเลสิคโดยเฉพาะ